Sklepy

Cena 3m sklepu je 250.000,-Kč bez DPH včetně standardního vybavení. Prodloužení sklepu o každý další metr je +60.000,-Kč.

Naše služby