Sklepy

Cena 3m sklepu je 300.000,-Kč bez DPH včetně standardního vybavení. Prodloužení sklepu o každý další metr je + 76.000,-Kč.

Naše služby